Home > Informatie > Commissies

Informatie

Commissies

Om een gezonde vereniging draaiende te houden zijn er commissies en vrijwilligers nodig die onze club, daar waar nodig, ondersteuning bieden in samenwerking met het bestuur. Het is onmogelijk voor een bestuur om de vele nevenactiviteiten zelf te doen. De commissies zijn benoemd tijdens de jaarvergadering en hiervoor hebben al vele vrijwilligers zich aangemeld. Als jij mogelijkheden hebt om ook nog bij onderstaande commissies te helpen:

Graag, meld je aan bij Hannie Voet of Jolanda Voet.
 
“Vele handen maken licht werk”!!

Onderstaand de commissies die bij TOG actief zijn:

Accommodatie en kantine commissie

Zorgen dat de accommodatie op tijd schoongemaakt wordt en er netjes uitziet. Lijst maken voor alle leden en/of ouders zodat iedereen op toerbeurt 1x per week kan/moet helpen.

Voorraad aanvullen en bijhouden.

Zorgen voor een kantinemedewerkster(er) vóór (45 min.), tijdens en ná (tot iedereen weg is) de thuiswedstrijden van TOG 1

Verantwoordelijk:

 • Hannie Voet - Kleijnen (hoofdverantwoordelijke)
 • Jolanda Voet - Bens
 • Susan Voet - Swinkels
 • Margriet Straatman - van Haren

 

Algemene sponsor commissie

Contacten leggen en onderhouden met sponsoren van de vereniging en evt. nieuwe sponsoren benaderen.

Verantwoordelijk:

 • Jolanda van Heumen
 • Michiel van de Riet (hoofdverantwoordelijke)
 • Hanny Arts - van Dijk

 

Gebouwen, groen- en materialen commissie

Zorgen voor onderhoud van het clubgebouw, dak en beplanting, regelmatig controleren of alle installaties nog werken, overleggen evt. met benodigde instanties.
Zorgen ervoor dat het korfbalmateriaal in orde is en materialenopslag opgeruimd blijft

Verantwoordelijk:

 • Willy van der Loop (hoofdverantwoordelijke)
 • Sjaak Ermers
 • Henk Swinkels
 • Wim van Hout
 • Michiel van de Riet
 • Richard Govers

 

Kascontrole commissie

Controleren van de administratie van onze penningmeester aan het einde van elk seizoen.
Rouleren binnen de seniorenteams.

Verantwoordelijk:

 • Hanny Arts - van Dijk (hoofdverantwoordelijke)

 

Kleding commissie

Zorgen dat elk spelend lid voorzien is van shirt, rok en sokken. Bij aanvang van de competitie moet ieder team voorzien zijn van de juiste clubkleding. Indien nodig, verstel en/of herstel van kleding.

Verantwoordelijk:

 • Gerry Reijs
 • Mary Voet - Rutten (hoofdverantwoordelijke)
 • Hannie Voet - Kleijnen

 

PR. commissie

De naam van TOG promoten, leden werven, maken infoboekje, contacten met omroep Walraven, Try out sport in Oss, Driesprong, facebook, kranten en regionale bladen.

Verantwoordelijk:

 • Hannie Voet - Kleijnen (hoofdverantwoordelijke)
 • Wendy Scheffers (hoofdverantwoordelijke)

 

Scheidsrechters- en opleidingen commissie

Alle senioren en A junioren fluiten bij de jeugd

Verantwoordelijk:

 • Hanny Arts - van Dijk (hoofdverantwoordelijke)

 

Seizoenafsluiting commissie

Organiseren van de seizoen afsluiting (1e weekend na laatste competitiewedstrijden) en evt. andere korfbalactiviteiten.

Verantwoordelijk:

 • Susan Voet
 • Lisa Selten (hoofdverantwoordelijke)
 • Lobke van den Berg
 • Henny Selten
 • Mary Voet - Rutten
 • Jenny Kuijpers
 • Vera Schmitz
 • Femke van Haren

 

TC. commissie

Het overleggen met trainsters/coaches over de gang van zaken mbt de teams en evt. over zaken rondom de competitie. Overleggen minimaal 3x per jaar (1e helft veld-, zaal- en 2e helft veldcompetitie) met de jeugdleiding en trainer/leiding senioren.

Verantwoordelijk:

 • Wendy Scheffers
 • Jolanda Voet - Bens (hoofdverantwoordelijke)

 

Website commissie

Zorgen dat website up-to-date is en blijft, voorzien wordt van competitie info en mooie foto’s

Verantwoordelijk:

 • Wendy Scheffers (hoofdverantwoordelijke)
 • Hannie Voet - Kleijnen (hoofdverantwoordelijke)

 

Zaalcommissie

Regelen van de zaalhuur en alle andere zaken mbt


de zaalcompetitie.


Ontvangen van de scheidsrechter op zondag.


Zaalleiding moet 18 jaar zijn

Verantwoordelijk:

 • Hannie Voet - Kleijnen (hoofdverantwoordelijke)