Home > Informatie > Aanmelden en afmelden van leden

Informatie

Aanmelden en afmelden van leden

Aanmelden:

Lid worden van TOG kan het hele jaar door maar...

Je mag eerst 3x mee komen trainen en/of kijken of korfbal je bevalt. Dit kan alleen maar na overleg met het bestuur. Je bent dan ‘kandidaat-lid’ en hoeft nog geen contributie te betalen. Na 4 weken bepaal je of je lid wordt van TOG. Je geeft dit door aan de ledenadministratie (Hannie Voet) en van haar krijg je een aanmeldingsformulier. Daarna betaal je contributie voor het lidmaatschap. Nieuwe leden zullen eerst het korfbalspel moeten leren alvorens zij aan de wedstrijden mogen deelnemen.

Het bestuur en de TC bepalen in welk team een nieuw lid zal worden ingedeeld. Door de KNKV wordt op leeftijd ingedeeld. We overleggen altijd met trainster/coaches wanneer een nieuw lid mee kan gaan doen aan de wedstrijden. Een lidmaatschap duurt altijd tot het eind van het lopende seizoen en kan niet tussentijds worden opgezegd. Vergeet niet, dat je deel uit maakt van een team en je teamleden verwachten, dat je hen niet midden in een seizoen in de steek laat. Bovendien betaalt TOG voor jou ook contributie aan de korfbalbond en die contributie moet voor een heel jaar vooruit worden betaald.

 

Afmelden:

 

Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 1 april 2024 schriftelijk gebeuren bij het wedstrijdsecretariaat.

Aan alle financiële verplichtingen van het lopende competitiejaar, dient dan te zijn voldaan.

 

Wedstrijdsecretariaat:
Hannie Voet-Kleijnen
06-53777973
togoverlangel@outlook.com