Home > Informatie > Vertrouwenspersoon TOG

Informatie

Vertrouwenspersoon TOG

Ongewenst gedrag

Waar mensen werken en met elkaar omgaan, kan het heel plezierig zijn. Maar er ontstaan ook wel eens heel vervelende situaties waarin zich ongewenst gedrag kan voordoen. Wanneer is gedrag nou ongewenst zullen jullie zeggen? Kort gezegd: als jij het gedrag en/of aandacht van de ander als onplezierig, opgedrongen ervaart.

Kortom als jij er last van hebt. Of gedrag gewenst of ongewenst is, is ter beoordeling van jezelf, jij bepaalt de grens.

Het is natuurlijk het beste om meteen aan te geven dat je niet van dergelijke dingen gediend bent of dit bij je trainster/coach of het bestuur aan te geven.

Toch is het soms best moeilijk om deze gevoelige kwestie in de verenging te bespreken.

Onder ongewenst gedrag verstaan we alle vormen van verbale, fysieke en psychische agressie, zoals sociale uitsluiting, negeren, pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie. Belangrijk vinden wij dat ongewenst gedrag ter sprake gebracht wordt. En dat je als lid of vrijwilliger bij TOG je vrij kunt bewegen binnen de vereniging, op of buiten het veld, in of buiten de accommodatie, zonder op welke manier dan ook lastig gevallen te worden.

Wanneer je niet weet hoe je met het ongewenste gedrag om moet gaan of het moet laten stoppen, of het niet durft te bespreken in je team of binnen de vereniging, dan kun je aan onze vertrouwenspersoon om hulp vragen. Vertrouwenscontactpersonen fungeren in de anonimiteit als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag.

Je kunt vertrouwelijk je hart luchten. Zij zal nooit buiten jullie om handelend optreden. Er gebeurt dus niets waarvan jij niet op de hoogte bent. Vaak is een gesprek waarbij zij meedenkt aan mogelijke oplossingen al voldoende om weer verder te kunnen.

Soms is er meer nodig, bijvoorbeeld een gesprek met betrokkene(n) of is het indienen van een klacht de enige oplossing. Mocht hier sprake van zijn dan ga ik mee en bied ik je ondersteuning gedurende het hele traject. De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken ten behoeve van leden of vrijwilligers van korfbalvereniging T.O.G.:

  • Het opvangen en ondersteunen van leden of vrijwilligers van T.O.G., die te maken hebben met ongewenst gedrag.

  • Het ondersteunen en adviseren van een lid of vrijwilliger bij het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie ongewenst gedrag (voorprocedure), klachtencommissie Integriteit of een externe instantie zoals de politie. De vertrouwenspersoon handelt geen klachten af op het gebied van ongewenst gedrag of integriteitschending.

  • Het verwijzen van een medewerker naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties.

  • Met behulp van evt. derden trachten tot een oplossing te komen voor een gesignaleerd probleem, als de betrokkene daarin toestemt.

  • Contact onderhouden met betrokkene om te bezien of het indienen van een klacht wegens ongewenst gedrag niet tot nadelige gevolgen voor de betrokkene leidt en om na te gaan of het ongewenste gedrag inderdaad is opgehouden, nadat de klacht is afgehandeld.

  • Het begeleiden van de betrokkene nadat de klacht is afgehandeld, voor zover nodig.

  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bestuur van T.O.G. over een beleid betreffende ongewenst gedrag bij korfbalvereniging T.O.G.

  • Het verzorgen van korte verslaglegging t.b.v. het jaarverslag.

 

Voor TOG is de vertrouwenspersoon:

Gemma v. Hout-Visschers

Email: gemmavanhout@home.nl