Home > Nieuws > D-TV: 'Raad Oss neemt begroting aan'

Nieuws

D-TV: 'Raad Oss neemt begroting aan'

OSS - De gemeenteraad van Oss heeft donderdagavond de nieuwe Programmabegroting aangenomen. Alleen oppositiepartijen SP en Beter Oss stemden tegen. 

De afgelopen jaren gebeurde het regelmatig dat de volledige oppositie tegen stemde, maar GroenLinks, PvdA en D66 gaven dit jaar ook hun goedkeuring aan de begroting.

Moties
Tijdens de vergadering kwam een twintigtal moties en amendementen aan bod, waarvan een deel ook weer werd ingetrokken. Zo trok D66 een motie voor het aanstellen van een jeugdboa in. Dit na uitleg van de burgemeester dat nieuwe boa's sowieso uitgebreid worden getraind op het gebied van jeugdproblematiek. Wel aangenomen werd een motie om in meer wijken in Oss zogeheten wijkregisseurs aan het werk te zetten als dat nodig is. Unanieme steun was er voor extra middelen om kinderarmoede aan te pakken.

Discussie
De meeste discussie was er over de leefbaarheidsplannen in Neerloon, Overlangel en Keent. Oppositie en coalitie hadden beide een motie ingediend om ervoor te zorgen dat er komend voorjaar uitgebreide voorstellen hierover naar de raad komen. Er was alleen onenigheid over de precieze formulering van de motie.

Uiteindelijk werd de motie van de coalitiepartijen aangenomen. Die zou namelijk meer ruimte zou geven om het plan van de drie kernen in te passen in andere plannen voor Herpen en omgeving.

Bron: D-TV