Home > Nieuws > De laatste ontwikkelingen Fusie/Samenwerking OKSV/TOG

Nieuws

De laatste ontwikkelingen Fusie/Samenwerking OKSV/TOG

Eind juni heeft de werkgroep het voorstel van B&W ontvangen. De gemeente wil dat het trainen van OKSV verhuist naar de TOG locatie. In de optiek van de gemeente moet dan het voetbaltrainen, het korfbaltrainen en wedstrijden van korfbal op de bestaande grasmat van TOG. Bij TOG komt dan ook de nieuwe ontmoetingsruimte voor NOK. Deze zal tevens dienst doen als kantine voor TOG. De wedstrijden van OKSV blijven op het bestaande hoofdveld. Het huidige trainingsveld zou dan afgestoten worden.

Dit is absoluut onacceptabel. De grasmat van TOG is te klein voor deze sportactiviteiten. Die grasmat wordt trouwens nog kleiner door uitbreiding van het gebouw en de aanleg van een 40-tal parkeerplaatsen. Om meer ruimte te krijgen bij TOG zijn er nog gesprekken met grondeigenaren. Wat de uitkomst hiervan zal zijn is nog niet te zeggen.

Ook is het onacceptabel dat er geen gelden komen om de accommodatie bij het hoofdveld op te knappen. Primair een eerste verantwoordelijkheid van de gemeente.

Wat wel duidelijk is, en wat we zullen moeten accepteren, is dat een volledige clustering van OKSV/TOG en gemeenschapsruimte er niet in zit. Dat is op dit moment een brug te ver. Het maximaal haalbare zal de gemeenschapsruimte bij TOG zijn en ongeveer een half voetbalveld als trainingshoek voor OKSV. Desondanks zullen de verenigingen verder moeten samenwerken om de financiële basis te vormen voor de exploitatie van de gemeenschapsruimte.

De gesprekken met de gemeente zijn dus nog niet afgelopen. Wij blijven inzetten op meer gelden om OKSV vooruit te helpen. In het voorstel van het College zijn zij het kind van de rekening. En dat kan niet.

Documenten