Home > Nieuws > Fusie/Samenwerking Update 14-10-2016 : Het geduld raakt op......

Nieuws

Fusie/Samenwerking Update 14-10-2016 : Het geduld raakt op......

Combinatie van sport en ontmoeten is de meest voordelige en duurzame investering voor het behoud van een leefbare gemeenschap in de komende 30 jaar!
Wij blijven knokken voor leefbaarheid in onze kleine kernen!

Het geduld raakt op......


Dat staat te lezen in het BD van zaterdag 8 oktober 2016. Wat gaat hier aan vooraf?

In juli hebben we het laatste overleg gehad met de gemeente. Onze plannen zouden verder uitgewerkt en meegenomen worden met de herziening Voorzieningenkaart Dorpsraadgebied Herpen. Na de vakantie, omstreeks tweede helft augustus, zou er vanuit de gemeente weer gecontact worden om nieuwe vervolg overleggen in te plannen.

Parallel hieraan loopt ons verzoek aan de gemeenteraad, bij brief van 7 juli, om alvast met de begrotingsbehandeling 2017 rekening te houden met onze wensen in NOK. En gelden hiervoor te reserveren. Deze brief staat als ingezonden stuk op de agenda van de raadsvergadering eind september. Op verzoek van CDA, D’66 en SP wordt de brief vanuit de Raad doorgezet naar de Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. Deze 3 partijen verzoeken dan aan de andere partijen ook hun standpunt te geven over ons verzoek.

Tegelijk heeft de gemeente een overleg gevoerd met de Dorpsraad Herpen. Dorpsraad Herpen staat vierkant achter onze plannen. Gemeente deelt alleen de Dorpsraad mede dat er nieuwe werkgroepen moeten komen, nieuwe onderzoeken moeten plaatsvinden naar haalbaarheid, draagvlak etc. etc. Vertragen en vooruitschuiven dus. De Dorpsraad heeft gezegd hier totaal niets voor te voelen en blijven bij hun standpunt dat de beoogde verhuizing van OKSV naar TOG en het combineren van de sportaccommodatie met een centrale ontmoetingsplek de beste oplossing is voor NOK. Hierover krijgen we terugkoppeling van de Dorpsraad. Wij, TOG en OKSV horen niets van de gemeente.

Voor ons is dit aanleiding om actie te ondernemen. En dat doen we.
Per mail nodigen we alle 8 politieke partijen op maandagavond 3 okt. uit die in de gemeenteraad zitten. Alleen CDA, SP, D’66 en Groen Links gaan op onze uitnodiging in. VDG, PvdA, VVD en Beter Oss schitteren door afwezigheid, ook geen afmelding. Wij laten de aanwezige vertegenwoordigers ons huidige ‘gemeenschapsruimte’ zien: lokaal in kringloopwinkel, het trainingsveld, TOG complex en kleedkamers op hoofdveld. Daarbij de nodige uitleg wat onze plannen behelzen etc. etc.
Allen zijn begripvol en staan achter onze plannen. Accommodatie is absoluut niet van deze tijd.

Op 3 oktober hebben deze 4 partijen hun woordje gedaan in de commissievergadering. Strekking was kort en bondig: niet lullen maar poetsen, samen oplossingen zoeken en beginnen. De andere partijen reageerden NIET(Beter Oss), neutraal(VDG) of tegen(PvdA en VVD). Inhoudelijke argumenten hebben ze hiervoor niet.
Ook het College denkt er anders over.

Motivatie van het College:

  • wethouder sport: accommodatie is verouderd. Dat klopt. Maar de oude accommodatie levert geen gevaar op en kan veilig gebruikt worden. Dus daar doen we niets aan. En ook omdat we streven naar toekomstbestendige en gezonde verenigingen in 2025/2030. Met andere woorden: deze wethouder denkt dat wij over een jaar of 10 niet meer bestaan.
  • wethouder welzijn/financiën: geld is er. Maar accommodatie OKSV is geen acuut probleem. En € 850.000,00 is veel geld. Dus daar doen we niets aan. We willen wel iets doen aan ontmoetingsplekken. Misschien wel in combinatie met OKSV. Hij zegt toe dat sport en ontmoeten in NOK mogelijk blijft. En dat NOK vindt dat het niet opschiet zal wel komen door het feit dat ze hun zin niet krijgen!................

............en de rest kun je lezen in het BD-artikel.

Maar:
Helaas is de motivatie van de heren wethouders nog steeds geen inhoudelijk argument.

Gedateerd maar nog veilig, dus we doen niets. Voeren ze dit beleid ook op andere locaties/ontmoetingsplekken? En tussen de regels door kun je dit interpreteer als: voor zo’n kleine groep mensen gaan we dit niet investeren.

En het bedrag van € 850.000,00 is volgens een eerste royale begroting van de gemeente. Dat kan in onze ogen voor enkele tonnen minder.

Dit samen met de opmerking ‘toekomstbestendige verenigingen in 2030’ bevestigt dus het uitsterfbeleid dat het College voert, in de hoop dat de kleine gemeenschappen door hun tijdrekken de handdoek in de ring gooien.

Dat doen we dus niet. De opmerking ‘omdat ze hun zin niet krijgen’ tergt ons maar geeft ons hernieuwde energie om verder te gaan. Wij geven ons niet gewonnen, want wij zijn gewend als kleine gemeenschap te knokken voor een goede leefbaarheid. Al wat we hebben is eigen verdienste en is nog nooit komen aanwaaien. We hebben alleen een financiële duw in de rug nodig om weer jaren zelfvoorzienend te zijn.

Wij blijven van mening dat, door sport en ontmoeten te combineren dit de meest voordelige en duurzame investering is voor de komende 30 jaar.

Wordt vervolgd.

Reacties en suggesties zijn welkom aan het adres van de werkgroep.