Home > Nieuws > De laatste ontwikkelingen Fusie/Samenwerking OKSV/TOG

Nieuws

De laatste ontwikkelingen Fusie/Samenwerking OKSV/TOG

Sinds begin 2016 zijn er diverse gesprekken geweest tussen OKSV en TOG enerzijds en een ambtelijke werkgroep anderzijds. Ook Dorpsraad Herpen en klankbordgroep NOK zijn hierbij betrokken. In deze gesprekken zijn 2 scenario’s uitgewerkt: opknappen bestaande accommodaties van OKSV met uitbreiding kantine tot gemeenschappelijke ruimte voor Overlangel-Neerloon-Keent. Bij TOG gebeurt er dan niets.

Het 2de scenario is verhuizen van OKSV naar de TOG-accommodatie. Zowel hoofdveld als trainingsveld van OKSV worden dan afgestoten. Bij TOG worden nieuwe kleedkamers gebouwd voor de voetballers, een nieuw voetbalveld aangelegd en ongeveer een half veld als trainingsveld. De kantine wordt uitgebreid en geschikt gemaakt om als gemeenschappelijke ruimte te kunnen functioneren voor onze dorpen.

Want OKSV en TOG zijn beide grote spelers in het sociale leven binnen onze dorpen. Beide verenigingen willen faciliteren dat er een gemeenschappelijke ruimte binnen onze dorpen komt. En dit allemaal geconcentreerd op één locatie. Dan worden voorzieningen intensiever gebruikt. Alle verenigingen kunnen elkaar versterken en zo samen zorgen dat de leefbaarheid in onze dorpen gehandhaafd kan blijven.

De nieuwe gemeenschappelijke ruimte opereert naast de Petjes Bar. Ze zijn aanvullend aan elkaar. Een nieuwe ruimte betekent ook dat van het verouderde klaslokaal in de basisschool geen gebruik meer hoeft te worden gemaakt.

De 2 uitgewerkte scenario’s worden gebundeld in een rapport en voorzien van een reactie van de Dorpsraad Herpen, van de Klankbordgroep NOK, OKSV en TOG.

Hierover is op 23 juni weer een vervolggesprek op het gemeentehuis.