Home > Nieuws > D-TV: Drie ton voor 'ontmoeten' Neerloon, Overlangel, Keent

Nieuws

D-TV: Drie ton voor 'ontmoeten' Neerloon, Overlangel, Keent

OSS – Het Osse college van B en W wil drie ton uittrekken voor het deelgebied Neerloon, Overlangel en Keent.

Het moet gezien worden als ‘handreiking’ om tegemoet te komen aan de wensen in de dorpen op het gebied van ontmoeten en sport. Er is momenteel veel discussie over de sport- en ontmoetingsvoorzieningen in de dorpen.

Volgens het college kunnen de wensen niet helemaal gehonoreerd worden. Het samenvoegen van alle voorzieningen op één complex is financieel niet haalbaar, vindt het college. Om het proces toch een ‘kwalitatieve impuls’ te geven wordt een bedrag van 300.000 euro toegevoegd aan het gebiedsbudget Herpen.

Bron: D-TV