Home > Nieuws > Ontwikkelingen omtrent Noodhuisvesting Verenigingen Overlangel

Nieuws

Ontwikkelingen omtrent Noodhuisvesting Verenigingen Overlangel

OKSV heeft de vergunningen aangevraagd voor de noodhuisvesting. Het bezwaar dat hierop is gemaakt wordt op 28 mei aanstaande behandeld in de bezwaarcommissie van de gemeente Oss.

Bij deze behandeling zal een afvaardiging van het OKSV bestuur aanwezig zijn. De gemeente zal het verweer voeren. Zij worden immers aangesproken op onterechte vergunningverlening. OKSV is als aanvrager partij in deze en vertegenwoordigt in feite de belangen van alle verenigingen.

Na behandeling geeft de commissie een advies aan het College van B&W. Het College moet dan een nieuw besluit nemen over de vergunningverlening. Het tijdspad voor dit traject is nog niet helemaal bekend.

Zodra het nieuwe besluit van het College bekend is volgt verdere informatie.