Home > Nieuws > Voortgang Renovatie accommodatie OKSV en uitbreiding kantine tot gemeenschapsruimte

Nieuws

Voortgang Renovatie accommodatie OKSV en uitbreiding kantine tot gemeenschapsruimte

In mei van dit jaar hebben we aan jullie het laatst gecommuniceerd over de stand van zaken.

Nadien zijn er nog diverse overleggen geweest. In de media hebben jullie kunnen lezen dat het niet altijd even vlotjes is gelopen.

Inmiddels zijn de leden van de Klankbordgroep bijgepraat door de Dorpsraad. De Dorpsraad staat vierkant achter onze plannen de sportlocaties samen te voegen en uit te breiden met een gemeenschapsruimte.

Mede door de steun van de Dorpsraad is de laatste stand van zaken dat de gemeente definitief 2 scenario’s verder gaat uitwerken:

  • Scenario 1:
    bestaande locaties OKSV opknappen en uitbreiden van de OKSV-kantine tot gemeenschapsruimte;
  • Scenario 2:
    verhuizen van OKSV naar TOG en daar de nieuwe kantine uitbreiden tot gemeenschapsruimte.

De Klankbordgroep, Dorpsraad, OKSV en TOG blijven een sterke voorkeur houden voor scenario 2.

Als er weer nieuws te melden is dan zullen we dit weer communiceren. Als er nog vragen zijn spreek dan leden van de Klankbordgroep aan voor nadere uitleg.

Bert vd Linden / Willy vd Loop
Klankbordgroep N.O.K.