Home > Nieuws > 'Het schip vaart weer' en 'Overlangel heeft goede hoop op een dorpsaccommodatie'

Nieuws

'Het schip vaart weer' en 'Overlangel heeft goede hoop op een dorpsaccommodatie'

Het zijn de  koppen van artikelen die deze week in de media verschenen. En die dekken de lading!

Deze ‘conclusies’  zijn grotendeels het gevolg van een gesprek op vrijdagavond 24 maart  met leden van de Klankbordgroep, de Dorpsraad, een beleidsambtenaar en wethouder Frank den Brok.

Dat gesprek zorgde voor een kanteling waardoor er licht aan het einde van tunnel gloort.

 

Ook uit de op maandagavond 27 maart gehouden informatieavond/discussieavond met de verenigingen uit NOK en vertegenwoordigers van politieke partijen, spreekt draagvlak en hunkering naar een gemeenschapsruimte.

Op deze drukbezochte bijeenkomst was iedereen er van overtuigd dat clustering bij TOG van ONTMOETEN (gemeenschapsruimte) en SPORT , de beste combinatie is om de LEEFBAARHEID in NOK een impuls te geven en te waarborgen.

Ook woningbouw kwam nog ter sprake. Dit zou dan op het hoofdveld van OKSV kunnen. Dit kan dan voorzien in de woonbehoefte van jongeren( ca. 50 jongeren in leeftijd 18-30jaar).

Dat zou helemaal mooi zijn want daardoor wordt  de leefbaarheid extra versterkt.

 

Op grond van de aangenomen motie in de gemeenteraad van oktober 2016, moet het college in mei 2017 met voorstellen komen naar de gemeenteraad.

De werkgroep gaat verder overleggen met de gemeente hoe deze voorstellen er uit komen te zien. Wel is al duidelijk dat de gemeenschap NOK de handen uit de mouwen moet steken om een en ander gerealiseerd te krijgen. Zeer waarschijnlijk krijgen we een budget toegewezen waarmee we onze plannen moet gaan realiseren. De grote vraag is hoe groot het budget is en welke inspanning we als NOK zelf nog moeten doen om dit budget te verhogen.

 

Het proces kantelt en lijkt de goede weg op te gaan. We houden vol en we houden jullie op de hoogte.