Home > Nieuws > Fusie/Samenwerking Update 03-07-2016

Nieuws

Fusie/Samenwerking Update 03-07-2016

Na het laatste overleg op 23 juni 2016 met de ambtelijke werkgroep en een toelichting in de gemeentelijke Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk op 30 juni, blijven we voorzichtig optimistisch.

De politiek is positief gestemd en steunt op voorhand ons voornemen één sportlocatie te ontwikkelen, voorzien van een mini MFA(Multi Functionele Accommodatie). Zie berichtgevingen in de media.

We blijven in gesprek met de gemeente. In deze gesprekken blijvende 2 scenario’s, opknappen bestaande accommodaties of de  ‘verhuisoptie’, onderwerp van gesprek. Beide opties worden verder meegenomen(lees: financieel uitgewerkt) in de uitwerking van de Voorzieningenkaart Herpen. Einde dit jaar moet er meer duidelijkheid zijn.

Het eerstvolgende gesprek is binnen nu en enkele weken.

Wordt vervolgd.