Home > Nieuws > Behandeling bezwaarschrift

Nieuws

Behandeling bezwaarschrift

Maandagavond 28 mei is het bezwaar tegen de noodhuisvesting behandeld door de bezwaarcommissie van de gemeente Oss.

De commissie heeft aan bezwaarmaker, gemeente Oss en OKSV(als aanvrager namens de gemeenschap) aanvullende vragen en toelichting gevraagd op alle documenten die er al lagen en op de ingenomen standpunten.

De commissie heeft geen utspraak gedaan. Zij gaan nu een advies opstellen aan het College.

Het College moet dan op basis van dit advies een nieuw besluit nemen of de vergunning ongewijzigd in stand blijft, vervalt of in stand blijft met aanpassingen.

Dit proces vergt nog de nodige weken. We moeten dus nog geduld hebben.

Zodra er meer bekend is volgt verdere informatie.